0964 967 986

Hiển thị một kết quả duy nhất

Máy công trình Hoằng Giai cung cấp máy xúc lật SDLG liên doanh VOLVO Thụy Điển. Hotline: 0964 967 986

Dung tích gầu 5 m3
Trọng lượng nâng: 7000 Kg
Chiều cao đổ: 3.2 m
Công suất: 226 Kw
Dung tích gầu 3.6 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Dung tích gầu 3.6 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Dung tích gầu 3 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Dung tích gầu 2.2 m3
Trọng lượng nâng:3000 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 92 Kw
Dung tích gầu 1.8 m3
Trọng lượng nâng:3000 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 92 Kw