Dung tích gầu 1.8 m3
Trọng lượng nâng:3000 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 92 Kw
Dung tích gầu 2.2 m3
Trọng lượng nâng:3000 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 92 Kw
Dung tích gầu 3 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Dung tích gầu 3.6 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Dung tích gầu 3.6 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Dung tích gầu 5 m3
Trọng lượng nâng: 7000 Kg
Chiều cao đổ: 3.2 m
Công suất: 226 Kw
Dung tích gầu 0.5 m3
Trọng lượng nâng: 500 Kg
Chiều cao đổ: 2.3 m
Công suất: 34 Kw
Dung tích gầu 0.7 m3
Trọng lượng nâng: 1500 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 38 Kw
Dung tích gầu 0.8 m3
Trọng lượng nâng: 1500 Kg
Chiều cao đổ: 3.2 m
Công suất: 38 Kw
Dung tích gầu 0.8 m3
Trọng lượng nâng: 1500 Kg
Chiều cao đổ: 3.2 m
Công suất: 55 Kw
Dung tích gầu 1.4 m3
Trọng lượng nâng: 2200 Kg
Chiều cao đổ: 3.4 m
Công suất: 85 Kw
Càng kẹp và gầu 0.8 m3
Trọng lượng nâng: 1800 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 65 Kw
Càng kẹp và gầu 1.4 m3
Trọng lượng nâng : 2200 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 85 Kw
Càng kẹp và gầu 1.8 m3
Trọng lượng nâng: 3000 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 92 Kw
Dung tích gầu 3.6 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao đổ: 3 m
Công suất: 162 Kw
Càn kẹp và gầu 0.7 m3
Trọng lượng nâng: 1500 Kg
Chiều cao đổ: 2.9 m
Công suất: 38 Kw
Dung tích gầu 1.2 m3
Trọng lượng nâng :1500 Kg
Chiều cao đổ: 4.1 m
Công suất: 38 Kw
Dung tích gầu 1.2 m3
Trọng lượng nâng: 1500 Kg
Chiều cao đổ: 4.1 m
Công suất: 55 Kw
Dung tích gầu 2 m3
Trọng lượng nâng: 2200 Kg
Chiều cao đổ: 4.3 m
Công suất: 85 Kw
Dung tích gầu 3 m3
Trọng lượng nâng: 3000 Kg
Chiều cao đổ: 4.5 m
Công suất: 92 Kw
Dung tích gầu 4.2 m3
Trọng lượng nâng : 5000 Kg
Chiều cao đổ: 4.5 m
Công suất: 162 Kw
Trọng lượng nâng: 2000-3500 Kg
Chiều cao nâng: 3000 mm
Động cơ: XinChai
Công suất: 40 Kw
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Chiều cao nâng: 3000 mm
Động cơ: XinChai
Công suất: 60 Kw
Trọng lượng nâng: 7000 Kg
Chiều cao nâng: 3000 mm
Động cơ: Xinchai
Công suất: 85 Kw
Xem chi tiết >>>
Trọng lượng nâng: 2000-3500 Kg
Chiều cao nâng: 3000-4500 mm
Động cơ: ISUZU
Công suất: 40 Kw